Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Situacións asimiladas ao alta

Consideraranse situacións asimiladas ao alta as que producen os mesmos efectos que un alta efectiva na Seguridade Social respecto ao deveño da prestación, e son as seguintes:

  • A excedencia forzosa por cargo público ou sindical.
  • A liberación de prisión por cumprimento de condena ou liberdade condicional.
  • O retorno das persoas traballadoras emigrantes.
  • O traslado ou desprazamento temporal pola empresa fose do territorio nacional.
  • A finalización da relación laboral nun período de folga e/ou peche patronal legais.
  • A situación de incapacidade temporal, sen obriga de cotizar, así como a de invalidez provisional.
  • A situación de excedencia por período non superior a tres anos para atender ao coidado de cada fillo ou filla e a situación de excedencia para o coidado de familiares.
  • A situación da persoa traballadora durante o período correspondente a vacacións anuais retribuídas que non fosen gozadas con anterioridade á finalización do contrato.
  • A situación das persoas traballadoras fixas descontinuas que non sexan chamadas ao reiniciarse a actividade.

No caso de atoparse en situación asimilada ao alta, para calcular a duración da prestación por desemprego, o inicio do período de seis anos anteriores á situación legal de desemprego retrocederá tanto tempo como se permaneceu na este situación.