Sede electrónica

Orientadores/as e Xestores/as

Imagen lectura fácil Lectura fácil

As persoas orientadores e xestoras pertencentes a administracións públicas, así como os de Organismos Intermedios do Fondo Social Europeo, xunto coas entidades beneficiarias directas das convocatorias realizadas pola Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE), ao pertencer a entidades prestatarias de atencións ou xestoras de programas e plans de acción, son participantes do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Para poder rexistrarse e acceder como xestor/a é preciso solicitar o alta na aplicación:

  • Os Organismos Intermedios do Fondo Social Europeo, así como os beneficiarios directos da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE), dispoñen dun asistente persoal asignado polo SEPE. Este asistente persoal atenderalles nas súas cuestións relacionadas con Garantía Xuvenil.
  • Aquellas entidades participantes en alguna convocatoria dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), deberán dirigirse a la entidad convocante.
  • O resto de entidades deberán contactar coa unidade responsable de Garantía Xuvenil que estudará cada caso. Para iso poden escribir a garantiajuvenil@sepe.es indicando as súas necesidades.

 Unha vez rexistradas como xestor/a en Garantía Xuvenil, o sistema permitiralle:

  • Consultar si la persona joven que quieren contratar o a la que quieren prestar una determinada atención está registrada en Garantía Juvenil.
  • Solicitar listaxes de persoas rexistradas por poboacións, perfís, etc.
  • Solicitar campañas divulgativas dos seus programas, cursos, ofertas a rexistrados.

Síguenos en Twitter e Instagram y podrás informarte sobre noticias, nuevas convocatorias, ofertas, etc. relacionadas con Garantía Juvenil.