Sede electrónica

Emprego e Innovación Social EaSI

Emprego e Innovación Social (EaSI)

O capítulo de Emprego e Innovación Social (EaSI) do Fondo Social Europeo Plus (FSE+) ten un orzamento de millóns 762 de euros.

Como parte do FSE+ ten os mesmos obxectivos que o FSE+ co Alicerce Europeo de Dereitos Sociais como marco principal.

As principais políticas prioritarias nas que se centra EaSI son: 

  1. emprego e habilidades, 
  2. mercados laborais e mobilidade laboral, 
  3. protección social e inclusión activa e 
  4. condicións laborais 

Convocatorias de propostas

Información sobre las convocatorias de propuestas de la Comisión Europea en el área de empleo, asuntos sociales e inclusión.