Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Axencias de colocación

Definición e actuación das axencias de colocación

As axencias de colocación, reguladas no Real Decreto 1796 / 2010 , de de 30 decembro, son entidades públicas ou privadas, que realizan actividades que teñen por finalidade proporcionar un traballo ás persoas desempregadas. Para conseguir este fin valorarán perfís, aptitudes ou coñecementos das persoas desempregadas e tamén poden realizar actuacións relacionadas coa procura de emprego, tales como a orientación, información profesional ou selección de persoal.

As axencias de colocación son un instrumento tanto do Servizo Público de Emprego Estatal como dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, que estes poden utilizar na medida que consideren necesario para que as persoas que buscan emprego atópeno no menor prazo posible.

Dentro do marco do Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego (SISPE) creouse un espazo telemático común, co obxecto de integrar o conxunto da información proporcionada polos diferentes Servizos Públicos de Emprego respecto das axencias de colocación, así como a información que estas axencias fornecen.

Se unha entidade quere desenvolver actividades de axencia de colocación a partir do 5 de xullo de xa 2014 non será necesaria a previa autorización de ningún Servizo Público de Emprego, en virtude da modificación operada polo Real Decreto-lei 8 / 2014 , de de 4 xullo, pero antes de iniciar a súa actividade deberá presentar unha declaración responsable ao Servizo Público de Emprego competente.

A axencia de colocación deberá presentar a declaración responsable inicial ante o Servizo Público de Emprego que corresponda de acordo con os seguintes criterios: 

  • En calquera Comunidade Autónoma onde teña algún centro de traballo.   
  • Axencias de colocación que operen exclusivamente por medio telemáticos, na Comunidade Autónoma que considere. 
  • No SEPE, se exclusivamente ten centros de traballo nas Cidades Autónomas de Ceuta e/ou Melilla, ou ben, tendo centro de traballo en Ceuta e/ou Melilla e algunha Comunidade Autónoma, a axencia opte por presentar a declaración responsable no SEPE. 

Colaboración cos Servizos Públicos de Emprego

A actuación de todas as axencias de colocación estará coordinada polos Servizos Públicos de Emprego, pero non todas as axencias de colocación terán a condición de colaboradoras dun ou varios Servizos Públicos de Emprego.

As axencias de colocación colaboran cos Servizos Públicos de Emprego cando exista un instrumento xurídico (convenio de colaboración) que regule esta relación. A colaboración cos Servizos Públicos de Emprego pódese desenvolver mediante contratación administrativa, concesión de subvencións públicas, ou calquera outra forma xurídica axustada á normativa estatal e autonómica.

As axencias de colocación que colaboren cos Servizos Públicos de Emprego prestarán os seus servizos de forma gratuíta aos traballadores e ás empresas, xa que os seus servizos remuneraranse polos respectivos Servizos Públicos de Emprego, nos termos establecidos no respectivo convenio de colaboración.

Acceso a la red de agencias