Sede electrónica

European Labour Authority (ELA)

La Autoridad Laboral Europea (en inglés, European Labour Authority, ELA) es  el organismo de la Unión Europea responsable de coordinar y apoyar la aplicación del Derecho laboral europeo, garantizando que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa y efectiva. La Oficina Europea de Coordinación de EURES (ECO) está integrada en ELA.

ELA garante que as normas da UE sobre mobilidade laboral e coordinación da seguridade social aplíquense de forma xusta e eficaz e facilita que os cidadáns e as empresas cultiven os beneficios do mercado interior. Máis información na páxina web da Autoridade Laboral Europea.

ELA proporciona información a través de:

Campaña de sensibilización sobre traballadores do sector agroalimentario