Sede electrónica

Institucións e Programas Europeos

Centros que apoian a mobilidade da Unión Europea

  • centro nacional Europass é o primeiro punto de contacto para calquera persoa ou organización interesada en utilizar ou aprender máis sobre Europass, a ferramenta europea para xestionar a túa aprendizaxe e carreira profesional.
  • Eurodesk aumenta a concienciación sobre as oportunidades europeas para os mozos.
  • Euraxess apoia a mobilidade dos investigadores e o desenvolvemento da carreira profesional.
  • rede Euroguidance promove o desenvolvemento de competencias e a mobilidade internacional na formación.
  • Rede de Centros Nacionais de Información sobre o Recoñecemento Académico (NARIC) apoia o recoñecemento da titulación obtida e os períodos de estudo realizados noutros países. Spain – ENIC – NARIC: https://www.enic-naric.net/page-Spain

 

Centros que proporcionan información sobre políticas, programas e fondos específicos da Unión Europea

 

Centros que proporcionan orientación, asistencia e mediación en asuntos da Unión Europea

  • Rede de Centros Europeos do Consumidor (Rede CEC) explica os dereitos dos consumidores e pode axudar a resolver litixios con vendedores establecidos noutro país da UE.
  • A rede SOLVIT axuda aos cidadáns e as empresas da UE a facer valer os seus dereitos relacionados con vivir, traballar ou operar noutro país da UE.
  • Rede de Resolución de Litixios Financeiros (FIN-NET) axuda a resolver extraxudicialmente as reclamacións dos consumidores no ámbito dos servizos financeiros.