Sede electrónica

Axudas á mobilidade laboral EURES

EURES Targeted Mobility Schemeten por obxecto axudar á cidadanía da UE que necesita asistencia personalizada a atopar un emprego, unhas prácticas ou unha aprendizaxe profesional noutro país da UE, Noruega ou Islandia, e axudar ás empresas a atopar persoal motivado e cualificado.

EURES Targeted Mobility Schemebrinda apoio aos solicitantes de emprego para que superen os desafíos que supón traballar no estranxeiro. Pode ofrecer asignacións para fins concretos e financiar os cursos de idiomas, o recoñecemento das cualificacións e os gastos de viaxe e manutención.

Solicitantes de emprego

Cústache atopar un traballo ou unha oportunidade de formación no teu país? Queres traballar no estranxeiro, pero non sabes como superar os enormes obstáculos?

Proba con "EURES Targeted Mobility Scheme".

Que é "EURES Targeted Mobility Scheme"?

 • Ofrece apoio específico dos servizos nacionais de emprego ás persoas que buscan traballo, formación ou prácticas noutro país da UE, Noruega ou Islandia.
 • Aborda de maneira xusta as necesidades dos demandantes de emprego para eliminar os obstáculos á mobilidade.
 • Axuda a os empregadores dos países mencionados que buscan traballadores motivados e cualificados.
 • O apoio dispoñible inclúe financiamento para cubrir aspectos como cursos de idiomas, o recoñecemento de cualificacións e os gastos de viaxe e estadía.

Quen pode solicitar estas axudas?

 • Demandantes de emprego de  18  anos ou máis.
 • Nacionais de países da UE, Noruega ou Islandia, ou calquera persoa que resida legalmente nestes países.
 • Calquera demandante de emprego, independentemente das súas cualificacións.

 

Empresas

Queres contratar a persoas cun perfil específico, pero tes dificultades para atopalas no teu propio país? Queres formar un equipo multicultural que poida pór en valor a túa empresa?

Prueba con "EURES Targeted Mobility Scheme".

Que é "EURES Targeted Mobility Scheme"?

 • Ofrece á túa empresa apoio específico por parte dos servizos locais de emprego para contratar a demandantes de emprego motivados e cualificados doutros países europeos para traballar, realizar prácticas ou adquirir formación como aprendices.
 • Se es unha pequena ou mediana empresa, tamén podes solicitar axuda financeira para cubrir parte dos custos de formación e integración deste novo persoal.

Quen pode solicitar estas axudas?

Todas as empresas ou organizacións establecidas nun país da UE, Noruega ou Islandia, independentemente do seu sector económico ou tamaño.

Calquera empresa que ofreza un contrato de traballo escrito de polo menos:
—  6 meses para postos de traballo ou de aprendizaxe;
—  3 meses para prácticas.

Calquera empresa ou organización que ofreza unha colocación que cumpra a lexislación nacional.

Onde pode contratar a túa empresa?

En calquera país da UE, Islandia ou Noruega.

Como podes empezar?

 • Pide información acerca das condicións de participación ao teu conselleiro EURES.
 • Empregos, prácticas profesionais e formación de aprendices
 • Situados nun Estado Membro da UE, Islandia ou Noruega.
 • Cumprir coa lexislación laboral e de protección social e garantir a protección adecuada de empregados e aprendices ou bolseiros (seguridade social, seguro médico e de accidentes, etc.)
 • Garantir unha remuneración (un salario) e unha relación contractual por escrito.
 • Ter unha duración mínima de seis meses no caso de empregos e aprendizaxes ou de tres meses no caso de prácticas.
 • A duración da xornada laboral ten que ser de polo menos o 50 % da xornada completa.

A solicitude de axudas á mobilidade laboral EURES ten que facerse a través dun/a Conselleiro/a EURES da súa provincia.

Pode localizar ao/ ao Conselleiro/a EURES da súa provincia aquí.

Hai que solicitar a axuda antes do comezo da actividade e antes de saír do país.

Neste procedemento os/os conselleiros/as EURES de España actúan como intermediarios.

A aprobación e pago da axuda á mobilidade EURES corresponde exclusivamente ao Plan Específico de Mobilidade (PEM) ao que se solicite.

O obxectivo do Corpo Europeo de Solidariedade é crear oportunidades para que os mozos traballen como voluntarios ou colaboren en proxectos que beneficien a comunidades e cidadáns de toda Europa.

O Corpo Europeo de Solidariedade baséase nun rexistro de mozos que fixeron constar o seu interese por participar en proxectos de solidariedade e que aceptan e defenden os obxectivos e principios do Corpo Europeo de Solidariedade.

Puede encontrar más información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el siguiente enlace del Instituto de la Juventud de España