GOBERNACIÓN E IMPULSO ÁS POLÍTICAS DE APOIO Á ACTIVACIÓN PARA O EMPREGO


Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento Acompañamiento e Innovación para el Empleo

Dentro do marco do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia (PRTR) está prevista a creación dunha Rede 20 de Centros Públicosde Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego ( Rede COE).

Dos 20 propostos,cualificáronse no BOE 19, unha vez superados os requisitos establecidos no Protocolo para a creación dos coe, aprobado pola LXXIX Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais e en reunión extraordinaria do Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego, celebrada no madrid 28 día de abril de .. 2021

Os centros de a Rede COE serán espazos de innovación e experimentaciónpara o fortalecemento e integración da igualdade de oportunidades no deseño, desenvolvemento e evolución das políticas públicas de apoio á activación para o emprego. 

A Rede COE converterase nun espazo compartido do Sistema Nacional de Emprego (SNE)para a innovación e experimentación en materia de orientación e emprendimiento para o emprego, que estará plenamente operativa a finais de .. 2023

Funcións da Rede COE

Plan de Formación permanente do Sistema Nacional de Emprego

Accións de formación continua, con base nas necesidades formativas detectadas, para o persoal dos servizos públicos de emprego co fin de mellorar as súas competencias e poder prestar un apoio máis eficaz ás persoas usuarias dos este servizos.

Teniendo en cuenta dichas necesidades formativas se establecerá un plan de tres años ( 2021 - 2023 ) con los planteamientos generales objetivos y líneas de actuación y los correspondienes planes anuales con el contenido concreto (referente formativo) de cada uno.