Sede electrónica

Gobernación e impulso ás políticas de apoio á activación para o empregoRed de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento Acompañamiento e Innovación para el Empleo

Dentro do marco do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia (PRTR) está prevista a creación dunha Rede 20 de Centros Públicosde Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego ( Rede COE).

Dos 20 propostos,cualificáronse no BOE 19, unha vez superados os requisitos establecidos no Protocolo para a creación dos coe, aprobado pola LXXIX Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais e en reunión extraordinaria do Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego, celebrada no madrid 28 día de abril de .. 2021

Os centros de a Rede COE serán espazos de innovación e experimentaciónpara o fortalecemento e integración da igualdade de oportunidades no deseño, desenvolvemento e evolución das políticas públicas de apoio á activación para o emprego. 

A Rede COE converterase nun espazo compartido do Sistema Nacional de Emprego (SNE)para a innovación e experimentación en materia de orientación e emprendimiento para o emprego, que estará plenamente operativa a finais de .. 2023

Tour Virtual al Centro Estatal de la Red COE

Accede al Tour Virtual al Centro Estatal de la Red COE, descubre todos los servicios que ofrece en un espacio polivalente único.

Visita el Tour Virtual

Funcións da Rede COE

Plan de Formación permanente do Sistema Nacional de Emprego

Accións de formación continua, con base nas necesidades formativas detectadas, para o persoal dos servizos públicos de emprego co fin de mellorar as súas competencias e poder prestar un apoio máis eficaz ás persoas usuarias dos este servizos.

Teniendo en cuenta dichas necesidades formativas se establecerá un plan de tres años ( 2021 - 2023 ) con los planteamientos generales objetivos y líneas de actuación y los correspondienes planes anuales con el contenido concreto (referente formativo) de cada uno.