Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Emprego Muller e Transversalidade de Xénero nas políticas de apoio á activación para o emprego

Imagen lectura fácil Lectura fácil
No hay texto alternativo disponible para la imagen

O reto da igualdade

O compoñente 23 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia relaciónase directamente cos principios da igualdade de oportunidades de acceso ao mercado de traballo, as condicións de traballo xustas e a protección e inclusión social incluídos no Alicerce Europeo de Dereitos Sociais. 

Para avanzar no reto da igualdade real entre mulleres e home, a educación, a formación e a aprendizaxe permanente a través dun acompañamento adaptado, son elementos esenciais sobre os que se constrúen os proxectos e programas do Investimento Emprego Muller no ámbito do emprego.

Proxecto de accións para favorecer a transversalidade de xénero en todas as políticas activas de emprego

O investimento Emprego muller e transversalidade de xénero nas políticas públicas de apoio á activación para o emprego, alcanza o tres millóns de euros no seu tres anos de duración ( 2021 - 2023 ): o obxectivo principal é avanzar nunha incorporación real do principio de igualdade entre mulleres e homes no deseño, execución e avaliación das políticas de activación para o emprego.

O SEPE lidera este proxecto contando cun servizo de asistencia técnica que pon en marcha as ferramentas que permitan incluír a perspectiva de xénero en todos os elementos dos plans anuais de emprego dos Servizos Públicos de Emprego (tanto centrais como rexionais).

Programa para o apoio das mulleres no ámbito rural e urbano

Abarcará accións de formación nos ámbitos dixital e ecolóxico, dos coidados de longa duración, o emprendimiento e a economía social. Organizaranse convocatorias de propostas de subvención dirixidas ás entidades públicas e privadas encargadas de impartir a formación.

Programas de formación e inserción para mulleres vítimas de violencia de xénero ou de trata e explotación sexual con compromiso de contratación

Cubrirá os itinerarios de integración para estas mulleres, en dúas fases. No primeiros seis meses, as participantes seguirán itinerarios personalizados de inclusión social, e o seis meses seguintes seguirán unha formación en alternancia con compromiso de contratación posterior por parte dos empregadores.