Sede electrónica

Formación

O sistema de Formación ten por finalidade impulsar e realizar unha formación que contribúa ao desenvolvemento persoal e profesional das persoas traballadoras (ocupadas e desempregadas), mellorando a súa empregabilidade e a súa promoción no traballo. Esta formación responde as necesidades do mercado laboral e está orientada á mellora da competitividade empresarial.