Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Información económico financeira

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Nesta sección pomos á túa disposición a información relativa a cuestións económico-financeiras do SEPE seguindo a liña de xestión aberta. Nos distintos bloques poderás acceder a cuestións como o balance de contas anuais e resultados, a memoria anual, informes de xestión e auditoría, así como aos orzamentos e informes de execución orzamentaria, que proporcionan datos sobre os obxectivos marcados nos plans orzamentarios e a avaliación e consecución dos mesmos. Por último, ofrecémosche os datos dispoñibles en canto aos períodos medios de pago aos provedores.

Reclamación de cantidades a empresas con beneficios que adoptaron medidas colectivas de regulación de emprego afectando a traballadores maiores de anos. 50 Descargate este documento con toda a información.

Pode consultar nesta ligazón a información relativa ás licitacións do SEPE.


Exercicio 2023

TIPO DE PROCEDEMENTO Nº EXPEDIENTES
ADXUDICADOS
IMPORTE ADXUDICACIÓN
(IVE INCLUÍDO)
MRR NON MRR
ABERTOS (NON SIMPLIFICADOS) 16 89 . 279 . 829 , 08 86 . 572 . 665 , 83 2 . 707 . 163 , 25
ABERTOS SIMPLIFICADOS 4 236 . 927 , 56   236 . 927 , 56
NEGOCIADOS 2 58 . 576 , 83   58 . 576 , 83
MENORES 28 347 . 418 , 83 154 . 810 , 64 192 . 608 , 19
CENTRALIZADOS 20 37 . 391 . 775 , 00 10 . 878 . 979 , 33 26 . 512 . 795 , 67
TOTAL 70 127 . 314 . 527 , 30 97 . 606 . 455 , 80 29 . 708 . 071 , 50

A información das contas anuais do exercicio 2012 en diante desta entidade pódese consultar no portal de transparencia da Administración Xeral do Estado.