Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Información do mercado de traballo estatal

Esta páxina atoparás as nosas publicacións sobre a situación do mercado de traballo a nivel estatal:

Informes anuais estatais xenerais: que recollen as principais variables que compoñen o mercado laboral, coa finalidade de expor, tanto a situación actual, como os posibles cambios conxunturais e estruturais que se poidan producir no mesmo. Os informes detallan:

  • Aspectos metodolóxicos e obxectivos
  • Información socioeconómica
  • Afiliación á Seguridade Social
  • Contratación
  • Demandas de emprego e paro rexistrado
  • Mercado de traballo das ocupacións
  • Tendencias do mercado de traballo
  • Informes da rede EURES nacional sobre o mercado de traballo en España

Informes anuais estatais de colectivos de especial interese para o emprego: mozos menores de anos, 30 mulleres, persoas con discapacidade, estranxeiros e maiores de anos. 45 Cun contido similar á dos informes xerais pero de cada colectivo.

Referentes do mercado de traballo: información mensual e anual con os principais indicadores de emprego e desemprego.

Boletín Trimestral do Mercado de Traballo (BTM).