Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Si incompleixo una obligació cobrant l'atur o el subsidi, quins documents puc aportar per justificar-ho?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si incompleixes les teves obligacions com a persona beneficiària de prestacions per desocupació, a causa de la teva assistència a processos de selecció per a una oferta d'ocupació o accions de formació, orientació, reconversió o inserció professional, podràs justificar l'incompliment mitjançant certificat segellat i signat per l'entitat corresponent.

Així mateix, (per la seva relació amb el punt tercer de l'article 37 i l'article 45 de l'Estatut dels Treballadors), podran ser justificades totes aquelles situacions que es contemplen en aquests articles per absentar-se del treball, per exemple, la incapacitat temporal (justificada mitjançant documentació emesa pel Sistema Públic de Salut) o el compliment d'un deure públic inexcusable (mitjançant document emès per l'òrgan convocant).

Recorda que en l'el cas d'incompliment d'una obligació que estigui justificat, has de presentar-te en l'oficina de prestacions de forma immediata a la finalització de la causa que ho va provocar.