Seu electrónica

Estic cobrant l'atur i vaig oblidar renovar la demanda, quines conseqüències podria tenir en la meva prestació per desocupació?

Per percebre les prestacions per desocupació és obligatori inscriure's com a demandant d'ocupació i renovar la demanda mentre estigui cobrant aquestes prestacions.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) suspendrà l'abonament de les prestacions durant els períodes en els quals les persones beneficiàries no figurin inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació i ho reprendrà a partir de la data en què acreditin la nova inscripció, prèvia compareixençadavant el SEPE, tret que procedeixi el manteniment de la suspensió de la prestació o la seva extinció per alguna de les causes previstes en la norma.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.