Seu electrónica

M'han imposat una sanció d'un mes sense prestació, em reprendrà el SEPE la prestació o haig de sol·licitar-la jo?

Si ha estat sancionat amb un mes sense prestació, aquesta li serà represa d'ofici per part del Servei Públic Ocupació Estatal quan finalitzi el període de suspensió, sempre que segueixi en desocupació, no hagi esgotat la prestació i mantingui la seva inscripció com a demandant d'ocupació, a més de complir amb la resta dels requisits exigits.

Més informació sobre infraccions i sancions en: “Obligacions, infraccions i sancions”.