QUAN S'ABONA LA NÒMINA DE PRESTACIONS DEL SEPE?

El pagament de prestacions del SEPE es produeix el 10 dia , o si és festiu, el següent dia hàbil de cada mes.