Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com puc acreditar la meva unitat familiar?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Per comprovar les persones que formen la teva unitat familiar, has d'aportar el Llibre de Família complet, en el qual constin el teu cònjuge i els teus fills o filles amb les seves dates de naixement o certificació del Registre Civil de naixement o de família. A més, s'exigirà el nombre de DNI/NIE de tots ells.

En el cas de les persones estrangeres, hauràs d'aportar documents equivalents als citats anteriorment:

  • Certificació de l'organisme competent del país de residència dels familiars legalitzat per l'Oficina consular d'Espanya amb jurisdicció al país en el qual s'ha expedit aquest document i pel Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, excepte en el cas en què aquest document porti la postil·la del Conveni del Faig
  • Certificació del consolat o ambaixada d'aquest país a Espanya.

En aquest document ha de constar acreditats el matrimoni, filiació, data de naixement, discapacitat, estat civil (solter o casat dels fills majors d'anys) 16 i nivell d'ingressos dels familiars.

Els documents exigiran, si escau, traducció oficial.