Seu electrónica

Compatibilitza la teva prestació

Si estàs cobrant prestacions per desocupació i inicies una activitat com a autònom o autònoma o per compte propi, en general s'interromp l'abonament de la prestació, però dependrà del temps que duri l'activitat.