Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Carta de Serveis

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Les Cartes de Serveis són els instruments a través dels quals els Òrgans, Organismes i Ens Públics i altres Entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. El seu origen està vinculat a millorar els serveis públics, atenent a les demandes dels ciutadans.

La Carta de Serveis del Servei Públic d'Ocupació Estatal conté la informació sobre els serveis més rellevants que presta l'organisme i els nivells de qualitat en la seva prestació, reflectits en els compromisos amb la ciutadania que la Carta recull.