Sede electrónica

Hai retención de IRPF se estou en ERTE (suspensión ou redución) e cobro paro? Podo aumentar a retención ou, se non se aplica, solicitar que se faga?

Nas prestacións por desemprego aplícase retención do Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPF). Con todo, pola propia dinámica do abono de prestacións en períodos de suspensión de relacións laborais por procedemento de regulación temporal de emprego, é pouco probable a retención a conta en concepto de IRPF, se os importes previstos de prestación non alcanzan o mínimo obrigatorio esixido polas normas tributarias para a aplicación daquela.

Pero, mentres estea a percibir a prestación por desemprego, pode solicitar que se lle reteña o IRPF ou que se lle aplique unha porcentaxe maior de retención, no seu caso, cubrindo o formulario correspondente.

Máis información sobre prestacións por desemprego por procedementos de regulación de emprego en: “Vinme afectado por un ERE ou un ERTE”.