Sede electrónica

Preguntas Frecuentes sobre Prestacións por Desemprego

O contido desta sección é orientativo e non terá efectos vinculantes


Nesta sección atopará unha selección das preguntas máis habituais sobre prestacións que nos transmiten as persoas usuarias do Servizo Público de Emprego Estatal. Dividímola en varios apartados para ordenar mellor o contido desde os requisitos de acceso ás prestacións, ata situacións máis concretas como as relativas ao pago único ou capitalización da prestación por desemprego.

O contido non pode atender aos casos concretos de cada un das persoas perceptoras da prestación. Recomendamos que, se necesita máis información, solicítea a través das canles que pon a disposición da cidadanía o Servizo Público de Emprego Estatal por Internetoupor teléfono.