Sede electrónica

Atopei un traballo

Con carácter xeral, o traballo, sexa por conta allea ou por conta propia, é incompatible co cobro da prestación ou o subsidio por desemprego.

Se cando se produza unha situación que cause a suspensión ou a extinción da prestación ou o subsidio, vostede non a comunica ao Servizo Público de Emprego Estatal e segue percibindo a prestación de forma indebida, considérase infracción grave que se sanciona coa extinción da prestación ou do subsidio.

Existen distintas opcións ou programas de compatibilidade da prestación co traballo, é dicir, situacións nas que é posible traballar á vez que se percibe unha prestación ou subsidio, tal como indícase a continuación:

 

A norma xeral establece que se vostede está a cobrar unha prestación contributiva ou un subsidio por desemprego e comeza a traballar por conta allea a tempo completo, interrómpese o pago da prestación:

  • Se o contrato dura menos de días, 360 cando este finalice, pode solicitar a continuación da prestación que interrompeu ao empezar o traballo.
  •  Si el contrato dura 360 días o más tiempo, y usted estaba cobrando la prestación contributiva, cuando finalice el contrato, puede elegir entre dos posibilidades: volver a cobrar la prestación que interrumpió al empezar el trabajo o solicitar una nueva prestación contributiva.

El derecho a la prestación que tenía aprobada se extingue si se realiza un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses. Sin embargo, si se le reconoce una nueva prestación por desempleo sin haber agotado la prestación anterior, usted podrá elegir entre reabrir la prestación anterior (por el tiempo que le restaba, con las bases, el porcentaje y los topes que le correspondían), o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas. Debe solicitarlo por escrito en el plazo de 10 días desde la aprobación de la prestación.

Si usted elige la prestación anterior, las cotizaciones que dieron lugar a la nueva prestación por la que no ha optado, no se tendrán en cuenta para acceder a una prestación posterior.

  • Se vostede o que estaba a cobrar era o subsidio por desemprego e tivo máis contratos desde que se iniciou o subsidio e entre os devanditos contratos e o que acaba de terminar reúnese un mínimo de días, 360 ou se o contrato dura 360 ou máis días, débese solicitar unha prestación de nivel contributivo en lugar da continuación do subsidio que se ten interrompido, porque a prestación por desemprego contributiva é prioritaria.

Maiores de anos 52 que están a cobrar subsidio.

Se conseguiu un traballo mentres percibe a prestación,  no momento en que saiba que vai producirse, comuníqueo en:

  • La Sede Electrónica del SEPE, si dispone de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.
  • O servizo de atención telefónica, de luns a venres en horario de 9 14 a horas.
  • A oficina de emprego tras a obtención de cita previa na Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal ou por teléfono .