Seu electrónica

Empro Dona i Transversalitat de Gènere en les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació


Programa per al suport de les dones en l'àmbit rural i urbà

Abastarà accions de formació en els àmbits digital i ecològic, de les cures de llarga durada, l'emprenedoria i l'economia social. S'organitzaran convocatòries de propostes de subvenció dirigides a les entitats públiques i privades encarregades d'impartir la formació.

Programes de formació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de tracta i explotació sexual amb compromís de contractació

Cobrirà els itineraris d'integració per a aquestes dones, en dues fases. En els primers sis mesos, les participants seguiran itineraris personalitzats d'inclusió social, i els sis mesos següents seguiran una formació en alternança amb compromís de contractació posterior per part dels ocupadors.

Accions per afavorir la transversalitat de gènere en totes les polítiques actives d'ocupació

Es tractarà d'incorporar la perspectiva de gènere en tots els elements dels plans anuals d'ocupació dels SPE (tant centrals com a regionals) en el període 2021 - 2023 . A tal fi, es contractaran serveis d'assessorament.