Seu electrónica

Catàleg d'Especialitats Formatives

El Catàleg d'Especialitats Formatives és un instrument que inclou l'ordenació de tota l'oferta de formació desenvolupada en el marc del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Una Especialitat Formativa és l'agrupació de competències professionals, continguts, i especificacions tècniques que respon:

  • A un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.
  • A l'adquisició de competències transversals necessàries per a l'acompliment adequat en l'entorn i context professional.

Cada especialitat formativa està adscrita a una família i àrea professional, i té assignat un determinat nivell de qualificació (nivells  1 , 2 , 3 , 4 i  5 ).

Aquestes Famílies i Àrees professionals es trobes recollides en l'Annex I de l'Ordre TMS/ 283 / 2019 , de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'Especialitats Formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral

Les especialitats del Catàleg es poden cercar aplicant diferents filtres en el cercador d'especialitats formatives.