Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Catàleg d'Especialitats Formatives

Què és el Catàleg d'Especialitats Formatives?

El Catàleg d'Especialitats Formatives és un instrument de transparència i difusió del sistema integrat d'informació. Té validesa i és aplicable en tot l'estat, i inclou l'ordenació de tota l'oferta de formació desenvolupada en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació.

El Catàleg està regulat enla  Ordre TMS/ 283 / 2019 , de 12 de març,per la qual es regula el Catàleg d'Especialitats Formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i és el referent comú per al disseny i programació de les accions formatives en totes les iniciatives de la Formació en el treball.

Quins són les finalitats de Catàleg d'Especialitats?

 • Adequar i actualitzar l'oferta de formació als requeriments i necessitats del mercat de treball.
 • Ser un referent en els processos d'inscripció de les entitats de formació en els registres, quan aquestes reuneixin els requisits especificats al Catàleg.
 • Facilitar el seguiment, avaluació i millora de la qualitat de la Formació en el treball.
 • Ser un instrument de suport per a l'orientació professional realitzada pels Serveis Públics d'Ocupació per al disseny d'itineraris personalitzats per a l'ocupació.

Quin és el contingut i estructura del Catàleg d'Especialitats?

 • Conté les especialitats formatives, enteses com l'agrupació de competències, continguts, i especificacions tècniques que respon a:
  • un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins
  • a l'adquisició de competències transversals necessàries per a l'acompliment adequat en l'entorn i context professional
 • El  Catàleg d'Especialitats inclou també els Itineraris formatius que s'estableixin.
 • L'estructura del Catàleg d'Especialitats es basa en l'adscripció de cada especialitat a una Família i Àrea Professional.

Les especialitats del Catàleg es poden cercar aplicant diferents filtres en el cercador d'especialitats formatives.