Egoitza elektronikoa

Egun ditu estatuko enplegu zerbitzu publikoak nire eskabideari erantzuteko langabezia-

Ez dizkizute langabeziagatiko prestazioaren eskaera egin duena, eta beti dokumentazioa estatuko enplegu zerbitzu publikoak epean konpondu beharko du eskaera 15 egun eta hurrengo epean, jakinarazpena bidaliko dizugu, eta umea adopzioan utzi zuela 10 eguneko epean eman duen ebazpen hori.

Hiru hilabete igarota, prestazioa jasotzeko eskabidea aurkeztu zuen, eskaera horri erantzunik jaso gabe, isiltasunaren bidez ezetsia izan dela joko da, eta, beraz, dagoeneko auzibidera jo aurretiko erreklamazioa aurkez daiteke.