CONSEILLERS EURES EN GALICIA

À La Corogne

Conseiller(à): López López, Covadonga

Centro: Xefatura Territorial de A Coruña. Emprego Galicia . Consellería de Emprego e Igualdade

Domicile:Rúa Gregorio Hernández, 2 - 4

Code postal: 15071

Téléphone: 881 881 333

Courrier électronique:eures-coruna.lopez@sepe.es

 

Conseiller(à): Otero Rúa, Laura

Centre: Confédération de Chefs d'entreprise de Galicia

Domicile:Rúa do Vilar, nº 54

Code postal: 15705

Téléphone: 981 555 888

Courrier électronique:l.otero@ceg.es

 

Lugo

Conseiller(à): Rodríguez Vázquez, Álvaro

Centre:  Bâtiment Administratif Xunta de Galicia

Domicile: Ronde da Muralla, 70

Code postal:   27071

Téléphone: 982 294 285

Courrier électronique:eures- lugo .rodriguez@sepe.es

 

Ourense

Conseiller(à): Églises Suárez-Noguerol, Manuel

Centro: Oficina de Emprego Centro Ourense. Emprego Galicia . Consellería de Emprego e Igualdade.

Domicile: C/ Progreso 11

Code postal:  32071

Téléphone: 988 788 174

Courrier électronique:eures-ourense.iglesias@sepe.es

 

Pontevedra

Conseiller(à): González Pérez, Elisa

Centro: Oficina de Emprego de Baiona - Emprego Galicia . Consellería de Emprego e Igualdade

Domicile: R/ l'Équateur, 4  

Code postal: 36300

Téléphone: 886 218   164

Courrier électronique:eures- pontevedra .gonzalez@sepe.es

 

Conseiller(à): Serrano Brun, Mª Teresa

Centro: Xefatura Territorial de Vigo. Emprego Galicia . Consellería de Emprego e Igualdade

Domicile: R/ Conception Arenal, 8 - 2 ª Plante

Code postal: 36201  Vigo

Teléfono: 986 81 77 47

Courrier électronique:eures- pontevedra .serrano@sepe.es