Sede electrónica

Cadernos do Mercado de Traballo

Cadernos do Mercado de Traballo retoma de novo a súa andaina despois de varios anos sen publicarse. Volve en formato dixitalco obxectivo difundir, compartir e incentivar a investigación, a análisee a informaciónsobre o mercado de traballo

Está publicación, que terá unha periodicidade semestral, achega unha mirada sobre a realidade laboral con diferentes perspectivas, con diversidade de enfoques e con ollos expertos que achegan o seu coñecemento á cidadanía.

Nesta ligazón podes acceder á publicación.

Que facemos?

  • Investigamos os requirimentos que demanda o mercado de traballo para as actividades con maior presenza ou mellores perspectivas, fomentando a súa difusión para que poidan constituír a base das políticas de emprego e formación.
  • Elaboramos informes sobre o contido das ocupacións, sectores de actividade, necesidades de formación e colectivos de interese para o emprego, que mostran os seus trazos actuais e a súa probable evolución.
  • Participamos en conferencias, relatorios, xornadas e foros sobre mercado de traballo e colaboramos cos Servizos Públicos de Emprego autonómicos e con outros organismos nacionais e internacionais.

O Observatorio conta con unha  rede de técnicos do SEPE, distribuídos en os Servizos Centrais e en as Direccións Provinciais, que traballan de forma coordinada.

Descarga a folla informativa O Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal