Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Novo

Autoevalua as túas competencias persoais con: Competencias persoais para o emprego

Cadernos do Mercado de Traballo

Cadernos do Mercado de Traballo retoma a súa andaina despois de varios anos sen publicarse e volve renovada e en formato dixitalco obxectivo difundir, compartir e incentivar a investigación, a análisee a informaciónsobre o mercado de traballo

Está publicación, que terá unha periodicidade semestral, aborda temas vinculados ao comportamento do mercado de traballo, considerando tanto a súa evolución, fenómenos e tendencias como aspectos metodolóxicos para a súa análise, todo iso desde diversas perspectivas, visións e ámbitos territoriais

Que facemos?

O Observatorio das Ocupacións do SEPE proporciona informaciónactualizada do mercado de traballo, co fin de mellorar a empregabilidade dos traballadores e de contribuír a unha maior competitividade das empresas. Para elaborar esta información estudamos:

 • Asituación do mercado de traballoa nivel estatal, provincial e municipal, desde varias dimensións de carácter cuantitativo e cualitativo: unha xeral e outra especializada en colectivos de persoas que ten especial interese pola súa peculiar situación no emprego: mozos menores de anos, 30 mulleres, persoas con discapacidade, persoas estranxeiras e persoas maiores de anos. 45
 • Osperfís profesionais das ofertaspresentes nos portais de emprego, para dar a coñecer a caracterización dos postos de traballo e as novas competencias laborais requiridas
 • Astendencias do empregonas actividades económicas mellor situadas no mercado laboral, indicadores laborais das ocupacións e das actividades económicas con maior contratación.
 • Asituación do mercado de traballo dos sectores produtivos con mellor tendencia no emprego.
 • Oaxuste entre a oferta de emprego e a demandade traballo
 • Os datos de contratación e desemprego das ocupacións e dostitulados universitarios e en Formación Profesional.
 • Ascompetencias brandasou soft skills máis demandadas polas empresas para cubrir os seus postos de traballo. Este estudo concluíu coa realización dun cuestionario de autodiagnóstico en liña: ComPersonal.
 • Análise dos cambios que se producen no mercado de traballo pola incorporación de innovacións, tanto tecnolóxicas como organizativas. Estas modificacións son necesarias para avanzar en competitividade e modernización

O Observatorio das Ocupacións (Folla informativa) está compesto por unha rede de técnicos do SEPE, distribuídos en os Servizos Centrais e en as Direccións Provinciais, que traballan de forma coordinada.

Informes e outras publicacións

 • Informes de prospección das necesidades formativas das ocupacións (anual)
 • Os Perfís da Oferta de Emprego (anual).
 • Informes de Mercado de Traballo, no ámbito estatal e provincial (anuais).
 • Informes de Mercado de Traballo de colectivos de interese para o emprego, ámbito estatal e provincial (anual): mulleres, novas, persoas con discapacidade, maiores de anos, 45 estranxeiros.
 • Boletín de Mercado de Traballo municipal (anual)
 • Revista Cadernos do Mercado de Traballo. Revista semestral dixital
 • Fichas de Mercado de Traballo dos Titulados Universitarios e de Formación Profesional (anuais/ mensuais).
 • Datos do Mercado de Traballo das Ocupacións (anuais/mensuais).
 • Informes de tendencias do mercado de traballo (anual)
 • Informes do axuste entre a oferta e a demanda de emprego (anual)
 • Fichas de Ocupacións e Actividades Económicas con Tendencia Positiva na Contratación, ámbito estatal e provincial (anuais/mensuais).
 • Referentes de Información do Mercado de Traballo (RMT) (mensuais/anuais): indicadores máis relevantes do mercado de traballo
 • Datos Básicos de Mobilidade (DBM): contratación e mobilidade xeográfica así como sectorial e ocupacional en España, ámbito estatal, autonómico e provincial (anual).
 • Boletín Trimestral de Mercado de Traballo (BTM), ámbito estatal, autonómico e provincial (trimestral).
 • Catálogo de ocupacións para visibilizar a brecha de xénero
 • Informes del empleo en sectores productivos en España: Energias renovables, Turismo, Logística, etc.
 • Informe e Cuestionario de autodiagnóstico de competencias persoais (ComPersonal) que permite autoevaluar as habilidades "brandas" máis demandadas polos empregadores.