Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He finalitzat el meu contracte com a persona emprada de la llar. Per poder cobrar l'atur, el certificat d'empresa ho ha d'enviar al SEPE el meu ocupador per Internet?, si escau, com es fa?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

El Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició dels ocupadors models i informació per a la deguda notificació de l'extinció del contracte de treball a les persones treballadores. El certificat d'empresa serà un document essencial perquè puguem reconèixer la seva prestació per desocupació. Ho haurà d'enviar al SEPE el seu ocupador per internet, a través de Certific@ 2 (aplicació web que el Servei Públic d'Ocupació Estatal posa a la disposició d'empresaris, empresàries i persones col·legiades professionals per transmetre entre altres comunicacions el certificat d'empresa de cessament de la relació laboral). Per a més informació punxi el següent enllaç:https://www.sepe.es/homesepe/personas/distributiva-prestaciones/faqs/remision-electronica-datos-trabajadores-certifica 2 /que-és-certificats.html

En el cas de no poder remetre aquest certificat per mitjans electrònics, s'admetrà, per part d'aquest organisme, el certificat d'empresa en format paper aportat per les persones treballadores de la llar familiar juntament amb la seva presolicitud o la seva sol·licitud de prestacions per desocupació, sempre que es trobi degudament emplenat.