Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Què és el desistiment de la sol·licitud i la renúncia a la prestació?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Amb el desistiment de la sol·licitud de la prestació, aquesta es té per no presentada. Podràs desistir mentre el procediment no hagi conclòs, és a dir, abans que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) resolgui aprovant, denegant o arxivant la teva sol·licitud de la prestació.

Podràs presentar el desistimentde la sol·licitud a través de la Seu Electrònica, si disposes de certificat digital, o presencialment en l'oficina de prestacions, sol·licitant cita prèvia per telèfono a través de la Seu Electrònica.

El desistiment de la sol·licitud es resoldrà favorablement pel SEPE després de comprovar que la sol·licitud no està resolta. Al costat de la resolució, se't podrà retornar també la documentació que va presentar amb la sol·licitud.

Solament podràs presentar la renúnciaa una prestació ja aprovada i suposa l'extinció d'aquesta prestació. No s'admetria la renúncia si s'hagués iniciat un procés de suspensió de la prestació per qualsevol causa, si sobre aquesta prestació s'apliqués una retenció judicial o embargament, o si tingués cobraments indeguts amb el SEPE.