Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

És compatible amb l'atur cobrar dietes per assistència com a conseller o consellera a la junta d'una societat?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si estàs percebent la prestació per desocupació, aquesta és compatible amb el cobrament de quantitats o dietes per la mera assistència com a conseller o consellera a la junta d'una societat, sempre que aquest càrrec no comporti altres funcions que suposin la realització d'una activitat laboral i encara que aquesta no impliqui donar-se de alta obligatòriament en algun dels règims de la Seguretat Social.

Les quanties percebudes es consideren rendes en el cas de les persones beneficiàries de subsidi i podrien ocasionar la suspensió o extinció d'aquest subsidi si se supera el llindar de rendes de el 75 % del salari mínim interprofessional (quanties per aquest any), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.