Seu electrónica

Puc cobrar l'atur si perdo una ocupació a temps parcial i mantinc un altre a temps complet?

No podrà percebre prestació per desocupació ja que manté un treball a temps complet.