Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Haig d'anar personalment a sol·licitar l'atur o subsidi? Haig de demanar cita prèvia?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Sol·licitar una prestació per desocupació és una obligació personal. Pots sol·licitar-la a través de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatalsempre que disposis de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.

També pots presentar la sol·licitud presencialment en l'oficina de prestacions que et correspongui segons el teu domicili, prèvia petició de cita a través d'Interneto trucant per telèfon .

Per formular la sol·licitud per mitjà de representant, hauràs d'acreditar tal representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o mitjançant la teva declaració en compareixença personal.

La legislació de procediment administratiu permet també presentar la sol·licitud en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de la teva Comunitat Autònoma, a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local, en les oficines de correus, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, o en qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

Has de tenir en compte que per poder cobrar una prestació per desocupació, és necessari estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació. Per inscriure't, has d'acudir personalment a l'oficina d'ocupació de la Comunitat Autònoma o de Ceuta o Melilla que et correspongui segons el teu domicili.