Egoitza elektronikoa

Iraupen luzeko langabetuen kontratazioa

Langileen betebeharrak

Langabetuentzako enplegu bulegoan izena emanda eta ez al 12 hilabetetan 18 kontratatu aurretik.

Kontratuaren ezaugarriak

Mugagabea lanaldi osokoa edo partziala.

Enpresaren betebeharrak

Enplegua, enpresak kontratatutako langile gutxiago egon beharko al irudian 3 lan-harremana hasi denetik urte. halaber, enplegu-maila mantendu beharko da, enpresak kontratua sinatu duten bitartean, ez al dira bi urtez egin direla. Baldintza horiek ez badira betetzen, itzuli egin beharko dira, urteko pizgarriaren irudian.

Aurreko urteko mantentze lan betebeharrak bete ez dira ez denean edo arrazoi objektiboengatik lan-kontratua amaitzen bada, diziplinazko iraizpena bidezkoa denean, edo aitortu gisa aitortu bat edo beste, ezta desagerpenak eragindako dimisioa, heriotza, erretiroa edo erabateko ezintasun iraunkorra, erabatekoa edo elbarritasun handikoa, edo hitzartutako denbora amaitu zuten langileen edo kontratuaren xedeko lana edo zerbitzua burutu bitartean, probaldian edo iraungitzea.

Aurreikusita ez dagoen guztian, xedapen honetan ezarritakoa aplikatuko da I kapitulua legearen I atalaren 43/2006 abenduaren 29ko urteko hazkundea eta enplegua hobetzeko, 2.7 artikuluan ezarritakoa izan ezik.

 

Laguntza

Gizarte segurantzako enpresa-kuotaren hobaria:

  • Gizonak: 1300 euro/urtean.
  • Emakumeak: 1500 euro/urtean.

Kontratua lanaldi partzialekoa bada, hobariak izango dute, kontratuan adostutako lanaldiaren proportzioan.

Iraupena

3urte

Araudia

Errege 8/2019, 8 martxoan, Gizarte-babesaren arloko presazko neurriei buruzkoa.