Egoitza elektronikoa

Hobariak eta laguntzak

Atal honek dauzka laguntzen gaineko informazioa eta enpresek kontratazio kontuetan eta Gizarte-Segurantzako hel diezaieketen hobariak. Europako Gizarte Funtsaren (FSE-aren) finantzaketari buruzko informazioa ematen da ere.

Informazioaren zati hauetan egituraturik egongo da: