Egoitza elektronikoa

Udalerrien araberako estatistikak (langabe eta kontratuak)

Urtarriletik aurrera 2022 , udalerrietan egiten da, legearen arabera bereizitako datuak 12 / 1989 - 9 funtzio estatistiko publikoaren maiatzaren (artikulu 13 ) eta Lege Organikoa 15 / 1999 - 13 datu pertsonalak babesteko abenduaren (artikulu 3 ), eta gerora eguneratzeak.
Horren arabera, omitirá da balioa, haren egitura dela eta maila edo gradua egiteko diren datuak edukia pertsona fisiko edo juridikoen identifikazioa ahalbide bereizketa. Zentzu horretan, datu gisa geratuko da erakundearentzat ikusgai ez dagoen balio duten udal-biztanleriaren ateratzen den tarte batean dagoen bitartean 1 eta 4 hemendik aurrera, izango da, beraz, horrek ordezkatzen "< 5" edukia.