Sede electrónica

Se non traballo en España ao meu regreso teño dereito a algunha prestación por desemprego?

Se non traballa ao seu regreso a España ten as seguintes opcións:
A)    COTIZACIÓNS ANTERIORES Á súa SAÍDA DE ESPAÑA: Pode acceder a prestación contributiva polas cotizacións acreditadas en España antes da saída ao estranxeiro que non se utilizaron para outro dereito anterior sempre que houbese cotizado 360 días ou máis.
B)     RAI DE EMIGRANTE RETORNADO: No suposto de non ter cotizacións suficientes anteriores á saída, as persoas emigrantes retornadas poderán acceder ao Programa de Renda Activa de Inserción. Para iso requírese, entre outros requisitos, ser maior de anos, 45 traballar polo menos 6 meses no estranxeiro desde a última saída de España e retornar nos 12 meses anteriores á solicitude.
Poderán acreditar os períodos cotizados en UK co Ou 1 .