Sede electrónica

Cobro o paro e quero montar un negocio, que gastos podo alegar como investimento necesario para capitalizar a prestación?

Se quere capitalizar a prestación por desemprego para emprender un negocio, enténdese como investimento todo gasto que efectúe para adquirir bens ou dereitos que integren o patrimonio do negocio como parte do activo (por exemplo un inmoble, maquinaria ou equipos informáticos, mobiliario, mercaderías, leasing, etc...) e que sexan necesarios para a posta en marcha da actividade.

Poderá destinar a prestación capitalizada aos gastos para pór en funcionamento o negocio, así como ao pago das taxas e tributos.

Tamén pode destinar ata 15 o % da contía da prestación capitalizada ao pago de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade que vai emprender.

Ademais, considéranse un investimento, os gastos previstos durante o tres primeiros meses de funcionamento: cargas tributarias, aluguer, acondicionamento do local, etc.

Máis información en Capitalice a súa prestación.