Sede electrónica

Desestim��ronme a reclamaci?n previa e non estou de acordo, ?qu? debo facer?

Se non está de acordo con a resolución desestimatoria da súa reclamación previa poderá presentar demanda contra a mesma ante o Xulgado do Social, no prazo de trinta días a contar desde a data en que se notifique dita desestimación.