Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Por erro do SEPE, non é correcto algún dos meus datos persoais (nome, dirección,…), onde e como podo reclamar?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

As Administracións Públicas poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a solicitude das persoas interesadas, os erros materiais, de feito ou aritméticos derivados dos seus actos.

En calquera momento, poderás presentar na túa oficina de prestacións un escrito indicando o erro, achegando a documentación necesaria que xustifique os datos correctos; para iso debes pedir cita previa a través da Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ou por teléfono .

No caso de que non poidas presentar o escrito directamente nalgunha das oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), poderalo realizar en:

  • Os rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á da súa Comunidade Autónoma, ou á dalgunha das entidades que integran a Administración Local (se neste caso existise o oportuno convenio).
  • As oficinas de Correos.
  • As representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
  • As oficinas de asistencia en materia de rexistros.
  • Calquera outro rexistro que establezan as disposicións vixentes.