Sede electrónica

Teño suspendido o contrato por regulación de emprego, podo traballar noutra empresa?

Se ten suspendido o contrato por un expediente temporal de regulación de emprego (ERTE), pode realizar outra actividade laboral, tanto por conta allea como por conta propia. A suspensión da relación laboral suponlle a vostede e á empresa a liberación das obrigas respectivas de traballar e remunerar o traballo.
No entanto, deberá comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal as colocacións que teña mentres percibe a prestación por desemprego, co fin de suspender a dita prestación.
No caso de que a súa colocación sexa a tempo parcial, poderá solicitar a compatibilización da prestaciónco contrato a tempo parcial, restándose da este prestación a parte proporcional á vez que traballe.

Pode comunicar a súa colocación ao Servizo Público de Emprego Estatal:

Máis información en: “Afectoume un ERE ou un ERTE”.