Sede electrónica

Se estou en excedencia por coidado do meu fillo ou filla e a miña empresa aprobou un ERTE de suspensión da relación laboral, que ocorre?

A excedencia por coidado de fillo ou filla é un dos supostos que a lexislación laboral contempla como causa de suspensión do contrato de traballo. Por tanto, se a súa empresa leva a cabo un procedemento de regulación temporal de emprego mentres vostede está en excedencia, continuará en período de excedencia e a regulación de emprego afectaralle cando finalice este período.

Máis información sobre prestacións por desemprego por un ERE ou ERTE en: “Vinme afectado por un ERE ou un ERTE”.