Sede electrónica

Podo cobrar paro e asinar un contrato mercantil que non cotiza á Seguridade Social e retribúese só mediante comisións?

Non é compatible, posto que as prestacións e subsidios por desemprego son incompatibles co traballo por conta propia, aínda que a súa realización non implique darse de alta obrigatoriamente nalgún dos réximes da Seguridade Social, e independentemente da contía das retribucións.