Sede electrónica

Cobro subsidio de maior de anos, 55 deixarei de cobralo cando cumpra a idade para xubilarme anticipadamente?

Se está a cobrar o subsidio de maiores de anos 52 e cumpre a idade para xubilarse anticipadamente, de oficio vaise a modificar a duración do seu subsidio para que teña a posibilidade de seguir cobrándoo ata que cumpra a idade ordinaria de xubilación.