Sede electrónica

Cobro subsidio por desemprego e aprobáronme a pensión de viuvez, que debo facer.

Se lle aproban a pensión de viuvez mentres cobra o subsidio por desemprego, deberá comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a contía da este pensión. Continuará percibindo o subsidio se o importe mensual da pensión, incluído o rateo de pagas extraordinarias, é inferior ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI).

Se obtén rendas por outros conceptos, sumaranse á pensión.

No caso de que a súa pensión de viuvez sexa superior ao 75 % do SMI por recibir o complemento de mínimos, pero a súa pensión non supera este límite se non se ten en conta este complemento, poderá compatibilizar a pensión de viuvez e o subsidio por desemprego, sempre que renuncie ao complemento de mínimos ante o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Sempre que manteña a renuncia ao complemento de mínimos mentres percibe o subsidio, non se terá en conta este complemento para determinar o requisito de carencia de rendas individuais.

Se continúa percibindo o subsidio porque non comunicou a súa situación de pensionista de viuvez e as súas rendas superan o límite do 75 % do SMI, entenderase que cometeu infracción grave que podería supor unha sanción de perda do subsidio.