SON CONSELLEIRO/A OU ADMINISTRADOR/A DE UNHA SOCIEDADE MERCANTIL, PODO COBRAR O PARO AO FINALIZAR A MIÑA RELACIÓN LABORAL?

Se é conselleiro/a ou administrador/a de unha sociedade mercantil pode percibir prestacións por desemprego se:

  • Ademais desempeñou un posto como persoa traballadora por conta allea na sociedade.
  • O desempeño do cargo non supuxo funcións de dirección ou xerencia.
  • Non posúe o control efectivo da sociedade.

Non pode percibir prestacións se:

  • Posúe o control efectivo da sociedade.
  • Realizou funcións de dirección ou xerencia da sociedade. 

No entanto, por ser esta unha situación asimilada a persoa traballadora por conta allea (aínda que sen cotización por desemprego, a efectos da Seguridade Social), poderá solicitar prestacións por desemprego tras cesar na relación laboral. Neste caso, para o cálculo do período de ocupación cotizado, teríanse en conta as cotizacións do seis anos anteriores ao comezo desa última relación laboral na dirección e como conselleiro ou conselleira, ou como administradora ou administrador.