CONVIVO COA MIÑA PARELLA DE FEITO, É CARGA FAMILIAR PARA O MEU SUBSIDIO?

Para os efectos do subsidio por desemprego, a parella de feito da persoa solicitante ou persoa beneficiaria do mesmo, non forma parte da súa unidade familiar, nin por tanto, pode ser alegado como familiar por este ou esta