Sede electrónica

Convivo coa miña parella de feito, é carga familiar para o meu subsidio?

A parella de feito da persoa solicitante ou beneficiaria do subsidio por desemprego non forma parte da unidade familiar desta, polo que non pode ser considerada como responsabilidade familiar da mesma.