Sede electrónica

Se finalizo calquera contrato, podo cobrar prestación por desemprego?

Se cesa nun contrato de traballo por motivos alleos á súa vontade, poderá ter dereito a unha prestación por desemprego se reúne o resto de requisitoslegalmente esixidos.