PODO SOLICITAR O PARO SE PECHARON A EMPRESA NA QUE TRABALLO?

Nos casos de peche da empresa, aínda que non é preciso, debería reclamar contra o despedimento por esta causa, xa que para acreditar a súa situación legal de desemprego sería necesario, se non hai carta de despedimento, un informe ou acta da Inspección de Traballo e Seguridade Social onde consten o cesamento involuntario na prestación de servizos e a súa data de efectos, ou no seu caso, mediante acta de conciliación administrativa na que se indique que vostede impugnou o despedimento e a empresa non compareceu, sempre que, en todo caso, constátese a súa baixa na Seguridade Social.

Pode solicitar a súa prestación:

  • A través de Internet, siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico, o usuario y contraseña cl@ve.
  •  Acudindo á Oficina de Emprego que lle corresponda, previa petición de cita desde a Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ou por teléfono .

No caso de que non poida achegar algún dos documentos necesarios para o recoñecemento da prestación, deberá comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) mediante o modelo "Declaración de carencia de documentación na solicitude de prestacións", que lle facilitarán na oficina de emprego, especificando a causa da falta de documentación. Se tal causa fose a negativa empresarial a facilitarlla, o Servizo Público de Emprego Estatal iniciará o trámite de requirimento de documentación á empresa.