PERDÍN O MEU EMPREGO AO INGRESAR EN PRISIÓN. PODO SOLICITAR ALGÚN TIPO DE PRESTACIÓN?

Ao estar a cumprir condena de privación de liberdade carece da dispoñibilidade para traballar que se esixe ás persoas beneficiarias de prestacións, polo que mentres permaneza en prisión non poderá solicitar ningún tipo de prestación.

Una vez cumplida la condena, se le considerará en situación legal de desempleo y podrá solicitar:

  • Unha prestación contributiva, se no seis anos anteriores ao seu ingreso en prisión xustifica cotizar un mínimo de días 360 no Réxime Xeral da Seguridade Social ou en calquera outro réxime que cotice por desemprego, ou reuniu devandito período de cotización por realizar actividades laborais dentro da prisión e cumpre os demais requisitos de acceso esixidos.
  • Un subsidio para persoas liberadas de prisión, se non tivese dereito á prestación contributiva, cuxa duración sería de seis meses, prorrogables por dous períodos de igual duración ata un máximo de meses.. 18

Terán tamén dereito a este subsidio as persoas menores liberadas dun centro de internamento no que fosen ingresadas por haber labor feitos tipificados como delito, sempre que, ademais de permanecer privadas de liberdade por máis de seis meses, fosen maiores de anos 16 no momento da liberación.

Así mesmo, terán dereito as persoas que terminasen un tratamento de deshabituación da súa drogodependencia, sempre que o mesmo durase máis de seis meses e fose remitida a súa pena privativa de liberdade.

             Máis información en: “Saín de prisión”.