?QU? TRABALLOS COTIZAN A DESEMPREGO?

En xeral, cotizan a desemprego todos os traballos realizados como persoa traballadora por conta allea, incluída como tal no Réxime Xeral da Seguridade Social, no Sistema Especial Agrario ou no Réxime de Traballadores do Mar e tamén os contratos de formación.

Non se cotiza por desemprego no Sistema Especial de Empregados de Fogar.